Welkom op de website van onze vereniging
de volièrevereniging
“LEEUWARDERADEEL”
Opgericht: 22 januari 1982

 
 

Home 
 
Bestuur 
Doel 
Artikelen / verslagen
Tentoonstelling
Vraag / aanbod 
Links 
 
 
Wie zijn wij?

Wij zijn de volièrevereniging "Leeuwarderadeel".
Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kortweg NBvB, afdeling Friesland.

Onze vereniging is opgericht op 22 januari 1982 te Stiens.
Interesse naar de vereniging en lid worden!

Neem dan contact op met één van de volgende mensen:
de voorzitter: Henk K. van der Wal, tel.: 058-213 4655
de secretaris: Haijo Tj. Sikkes, tel.: 058-257 2069  

of klik op

Contributie voor een heel verenigingsjaar bedraagt voor;
Bondsleden: € 30,00 per jaar 
Jeugdleden: € 15,00 per jaar en voor
Clubleden: € 17,00 per jaar
Betaling voor 1 februari van ieder verenigingsjaar op bankrekeningnummer:

NL 82RABO 01025 59 007 t.a.v. volièrevereniging "Leeuwarderadeel".  

Opzegging van het lidmaatschap: 4 weken voor ieder nieuw kwartaal bij de secretaris!!